Atlas starých stezek a cest

02.02.2014 14:56

Jak byly vedeny trasy starých cest 

Jeden z nejčastějších dotazů začínajících hledačů je zaměřený na mapy. Nejkurioznější otázka, podivný dotaz, se kterým jsem se setkal, byl požadavek na mapu cest ze 13.století v měřítku jedna ku deseti tisícům. Jistě, mapy byly, jsou, a budou. A nejvyužívanějším zdrojem současnosti je, jistěže, co jiného, internet. Ovšem hlavní informace jsou stále ještě v knihách, a v knihovnách a ve studovnách.

Vraťme se alek populárnímu masovému médiu. K internetu. Tam si také seženete Atlas starých stezek a cest, autor je Radan Květ. A co v něm je? Jasně, mapy, a na nich zdokumentované - podle listin a terénních reliktů - předpokládané průběhy obchodních tras na území dnešní České republiky. Najdete zde dálkové trasy, a informace o nich, mapy Olomoucké stezky, také té Polské, které se říká Kladská, ale i slavné Jantarové, Libické, Břeclavské, Jičínské, Bílinské a další. Těch dálkových je popsáno na desítkách detailních mapek pětatřicet.

K tomu se dozvíte o regionálních stezkách, jako třeba Podkrušnohorské, Jihomoravské, Lužické, Polabské a ještě o dalších. Regionálních cest popsal autor celkem jedenáct. Jako bonus si můžete načíst informace o významných křižovatkách, jako ku příkladu je ta u Opavy. Atlas se zabývá obchodními trasami od eneolitu přes mladší etapy pravěku až po středověké a vrcholně středověké cesty.

Atlas starých stezek a cest se nechá sehnat - tedy vygooglit - v rozpětí od cca devíti set až lehce přes tisíc korun, s různým poštovným. Pokud jste se rozhodli vydat na vlastní stezku společensky odpovědného hledání, určitě se doberete k názoru, že informace, které je možné získat z poztrácených mincí a reliktů minulosti, mohou naše archeologické a historické poznání o starých stezkách a životě na nich zase o kousek popostrčit. 

Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA