Detektor kovu Nokta Velox One audio

20.02.2014 05:47

Hloubkový detektor kovu s dobrou referencí cíle

S detektory kovů Nokta přišel na trh a do hledáčku zájmu hledačů s detektory kovu přístroj s vysokou citlivostína drobné cíle včetně zlata a s razantním průnikem signálu k cílům, které jsou opravdu hluboko. Pro detektor kovu Nokta Velox One hovoří jeho schopnost dostat se na slušné cíle do půlmetrových hloubek, a jedinečná agresivita, která hledačům umožňuje postoupit za barevnými kovy ještě hlouběji. Tam ovšem nastává problém, no, nechá se to opravdu kopat, jsou to jámy velmi, ale velmi slušné. Když to umíte a víte co chcete, nejste prostě s Noktou odkázaní na povrchové šmrdlání na právě pooraných lokalitách. I když tam využijete citlivost a příklon detektoru cílů se slabou odezvou. Takže se na povláčeném  prosadíte taky. Abyste to uměli, proto DETEKTOR CENTRÁLA pořizuje audiozáznamy chodu detektorů kovů nad cílem. Poznej, a pochop. O to jde vždy na prvním místě.

Detektory kovu Nokta - DETEKTOR CENTRÁLA

  Na severu a západě republiky, kde se potýkají hledači s bazaltickými horninami, tedy s čediči, představuje Nokta Velox One cenovou volbu k osvědčeným pulzním detektorům kovu Minelab řady GPX.

  V audiu si můžete ochutnat odezvu šestice cílů. Pro začátek potřebujete slyšet železo, tady to je kovaný hrot kušové střely. Z artefaktů je pod sondou, a též v záznamu zachyceno, jak reaguje detektor kovu na torzo římské bronzové oděvní spony. Druhým artefaktem je arsenbronzový knoflík, což je také jednoznačně chtěný a vítaný nález.

Cíle pro testy detektor kovu Nokta Velox One.

  Na mince reaguje detektor kovů Nokta Velox One luxusně, což je možné hned na první přehrátí naslechnout ve stopách věnovaných stříbrnému Rakousko-Uherskému desetikrejcaru a slitinovému dvoufilleru. Ten je taktéž  Rakousko-Uherský, to jistě mnohý jen trochu zkušenější hledač s detektory kovů ví uplně nabeton.

  Pochopit a slyšet co detektor v audiu říká je důležitá podmínka při hledání. Právě s pochopením odezvy mají hledači zejména v počátku svého hobby největší potíže, snaží se kopat to,co dává nejsilnější signál. Tady si můžete u hrnku kafe opakovaně a v klidu naslechnout a správně zasunout do paměti, jak které cíle zní. Hloubka cílů pro pořízení záznamu byla od čtrnácti do dvaceti čtyř centimetrů. Tenhle detektor kovu jde samozřejmě podstatně hlouběji, není to povrchový sběrač. Na to příjde ale každý, kdo si pořídí Noktu velmi rychle.Tyhle detektory dávají velkou perspektivu nálezu i na prochozených lokalitách a v obtížných půdních podmínkách.

Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA