Encyklopedi Keltů v Čechách

30.03.2014 13:47

Souborná práce o keltské kultuře a tom, co po ní zbylo

 Mystičtí Keltové. Ke keltismu se v generaci osob narozených po roce 89´ hlásí poměrně dost fanoušků. Keltové jsou pro ně kouzelníci, a udření současníci vlastně trošku hlupáci. Prý volní, prý moudří, ti Keltové. Já bych si to zase tak růžově nemaloval, že náš svět je špatný a jejich dobrý. Sundal bych klapky předsudků z očí a podíval se na to zevrubněji. Co vlastně tvořili, kým byli, jak žili? To se můžete dočíst v Encyklopedii Keltů v Čechách od  Jiřího Waldhausera. Oni totiž ti Keltové hlavně pracovali, aby se udrželi na správné straně drnu.

  Nepřeberná množství výrobků, to je určitě poznatek který zájemce o historii zaujme. Pozoruhodné kulturní artefakty, od spousta památek v krajině. Některé jsou už stráveny časem, jiné postupně mizí tak, jak se lidstvo dneška snaží udržet naživu stejně jako lidstvo včerejška, kteří zase stravovali krajinné pozůstatky civilizací ještě starších.

.

.

.

.

    Knihy čtenáře, skutečné čtenáře, protože to jsou stovky stran našlapaných informacemi, tedy čtenáře poměrně rychle pohltí. O mě jasně vítězí hledání souvislostí nad jednoúčelovostí. Třeba popis odkud které artefakty do jednoho místa Keltům přišly, a jsou to značné vzdálenosti, mě jasně říká, že to nebyli žádní nazdárkové a napokuci, ale slušní obchodníci a schopní cestovatelé. Museli být mezi nimi lidé, kteří to celé vedli, a to mě zajímá také. Jak mysleli, jak se rozhodovali.

.

.

.

  Encyklopedie Keltů v Čechách má už vydaný nakladatelstvím Libri i doplněk. Ten aktualizuje nálezy z posledních období, a doplňuje nejsoučasnější poznatky, které byly v době jeho napsání autorovi uceleně k dispozici.

 

 Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA

 

.