Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

04.05.2014 10:42

Základní kniha pro poznání naší historie

Možná to chtělo s touhle knihou črty o knihách začít, ale asi je správně, že pro porovnání se dostává na tuhle publikaci až teď. V příruční knihovničce ji mám už dlouho. Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od autorů Karla Sklenáře, Zuzany Sklenářové a Miloslava Slabiny vyšla v Libri a patří k tomu nejlepšímu, co lze na trhu nyní získat. Pro zájemce o historii a společensky odpovědné poznávání naší kultury v terénu patří jaksi k základní výbavě.

  Pro terénní práci archeologů je encyklopedie poměrně nezastupitelnou zdrojovou knihou. Přesto, že jsou k dispozici širší, vícedílné publikace, na tuhle knihu navazují a teprve při jejich kompletaci máte dostatečně širokou základnu k poznávání historie. Knihu si můžete zakoupit na Lovecpokladu.cz. A vyzvednout i u nás na pobočce. 

.

  Hodně dobré jsou popisy kultur, vypíchnu mapové zpracování jejich rozšíření na našem území. Hodně prostoru je věnováno uložení artefaktů v terénu. To může pomoci amatérům v poznání, jak artefakty a jejich souvislosti, míněno nálezové souvislosti, nepoškodit. Na druhou stranu, celá řada zemních a zemědělských prací má na památky také devastující vliv, ale to nemůže být argument - proč se vzdát vlastního společensky odpovědného myšlení, a vymlouvat se na to.

.

.

 Poutavé jsou popisy nálezů, bronzového sekeromlatu, nebo hrobových uložení. Skutečně působivé je vysvětlení účelu a použití jednotlivých nástrojů a vybavení, třeba pochvy, nákončí. Určitě také stojí za to podívat se na odborné názvosloví. Společensky odpovědné poznávání vyžaduje určité úsilí, a studium a znalost literatury je nespornou podmínkou pro rozvoj amatérských zájemců o historii.

Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA