Encyklopedie Pravěkých pokladů v Čechách

26.03.2014 15:51

Výborná kniha pro rychlý přehled

  Pozoruhodná publikace Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách vyšla v nakladatelství Libri. Autorům Luboru Smejtkovi, Michalu Lutovskému a Jiřímu Militkému se podařilo sestavit poutavý výběr z pozoruhodných nálezů pravěkých artefaktů. Pro zájemce o poznání a pochopení historie je určitě na úvod studia oboru velmi vhodnou knihou.

  Když si ji budete chtít pořídit, můžete využít přímo nabídku v naší mateřské síti Lovecpokladu.cz, kde je k dispozici.

.

  Publikace zpracovává celou řadu depotů, a věnuje se ve výborné grafické úpravě detailům jednotlivých nálezů, náčrtky jsou doplněny také schematickými řezy, konturálními zdůrazněními a jejich uspořádání umožňuje potřebnou hloubku znalostí, které je možné z knihy čerpat. Nic povrchního, důkladná, opravdová práce to je. Ocenitelné je, že u nejednoho z nálezů je přiznáno, že toto bylo učiněno pomocí detektoru kovu, a nálezy byly odevzdány a zdokumentovány.

.

  Pokud se jedná o to, kde jsou jednotlivé nálezy uloženy, najdete v knize informace jak o muzeálních dispozicích, tak o detailech zkoumání nálezů a o zdrojích, tedy pracích, kde jsou archeology popsány a zpracovány. Čili můžete pracovat s informacemi v širším kontextu i se podívat do jednotlivých muzeí a nahlédnout do vitrín s exponáty. Nemůžeme ale zaručit, že nebudou z nějakého důvodu v depozitářích, nebo zapůjčené do jiných sbírkotvorných institucí, nebo v rukou badatelů, a tedy nepřístupné.

.

  Fotografickou část doplňují aktualizační snímky pořízené na místech archeologických vykopávek. Jejich prostřednictvím se můžete přesvědčit, jak zajímavá je práce odborníků z archeologických ústavů. Zavěrem chci zdůraznit, a to také z této výborné knihy plyne, že podobné archeologické vykopávky mohou odborně provádět jen a pouze určené archeologické instituce v rámci své působnosti, nikoliv prostý občan.

Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA