Encyklopedie Slovanské archeologie

04.02.2014 20:54

Slované v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Od vydání knihy Slovanské Starožitnosti Pavla Josefa Šafaříka v roce 1863 uplynulo hodně vody. O Slovanech byla napsána posléze celá řada vědeckých prací. Jenže období, kdy tehdejší, jak si říkali, starožitníci, probírali jedno hradiště za druhým, je dávno pryč. Pro amatérské zájemce o historii  naší země  je Encyklopedie Slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku autora Michala Lutovského  souhrnnou prací, která popisuje s celou řadou detailů jak Slované v našich krajích žili, někdy od počátku, tedy od 6.-7. století až někam k 11.století.

Pro zájemce o historii a archeologii může být významnou pomůckou k dalšímu studiu a amatérskému bádání v pramenech, v literatuře.  Určitě je možné s knihou pracovat i v terénu. Jistě že ne tak, že budete napodovat starožitníky a prokopávat mohylová pole. Za prvé to je zakázané a za druhé to ke společensky odpovědnému archeobádání, i amatérskému, zcela jistě néjaké svévolné vykopávky nepatří. Terénní výzkumy patří zcela jistě do sféry zodpovědnosti a pod dohled odborné obce archeologické, nikam jinam. Kniha Vás ale může nasměrovat za dalším poznámím do muzeí a také dát cíl na výlety do krajiny, a na její hlubší poznávání.

V encyklopedii jsou stovky, mnoho set, vyobrazení artefaktů, třeba kdo ví jak vypadaly kruhy na nesení pohřebních rakví, že. A najednou zjistíte, že jste to mohli někde spatřit. No asi ne, ale něco podobného jste už určitě viděli. Popisy artefaktů jsou subtilní kratičké příběhy o tom, jak se, a za jakých okolností se, našly. Artefakty jsou uspořádány v abecedním pořádku, a všechna hesla jsou katalogizována v rejstřících jak místopisně, tak podle oborů lidské činnosti a materiálů, a také třeba podle společenských schémat té doby. Mezi popisy sídel Slovanů jsou i kulturní pojmy. Jsou zde popsány významy slov a jejich spojení jako je Hradská soustava, nebo k čemu sloužila medovina, a nebo: proč a jak za co se sekala ruka. Nálezy jsou potřebně okomentované v detailu. V knize je třeba typologie tehdejších ocílek, pozoruhodné, a to jenom vypichuji příklady. Dozvíte se jak dnes velmi podrobně rozlišujeme detaily v různých, jinak zdánlivě podobných artefaktech. Uvedu příklad: typy lunicovitých závěšků se nerozdělují jen podle materiálu, zpracování, ale i třeba podle místa, kde byly nalezeny při vykopávkách. V Encyklopedii najdete také vynikající popisy a vyobrazení nákončí, přezek, zbraní, vybavení domu, výstroj koně, jezdce, a také šperků té doby.  A mnoho dalšího.

Je to podle mě velmi stravitelná publikace. I když připouštím, že je spíše na postupné nastudování, než na přelouskání za jeden večer. Vyšla sice už v roce 2001, je tedy starší, a nechá se sehnat nejspíš už jen na internetu. Cena může být někde kolem sedmi set korun.  

 

Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA