Nastavení odpovědi Nexus Credo v jednotónu

17.11.2013 09:02

I u Creda můžete udělat to, že si necháte nastavenoou tónově neupravenou odpověď. Výhoda jednotónu je ve vyklidnění odpovědi s tichým odmítáním diskriminovaných cílů. To zkušení a technicky zdatní hledači ocení při potřebě dostat se na cíl v případě, že je třeba vymačkat z detektoru separačně všechno co je možné. Záleží, v tom případě, na vlastnostech cívky a jejím sladění s detektorem. Rychlost obnovy MId, tedy střední, diskriminace alá habán na deseti hodinách. Treshold auto.