Od velkých a malých stříber až po reakci na odmítané železo

14.10.2013 20:12

Odezva detektoru kovu v nastavení, které probíráme s hledači na konzultačních dnech, je tak jasná jak si jenom můžete přát. Chod je příjemný a bez excesů, klidný. Nastavení umožňuje velmi kulturní hledání i v těch z pohledu odpadů nejproblematičtějších lokalitách. Právě tam, kde to kdekdo nechá být, mávne nad tím rukou, řekne si- špatný místo, a jde někam jinam. S CéeS šestkou pole vyklízet nemusíte. To je ze zkušeností ze seminářů zcela zřejmé.