Unikátní a pořád s poselstvím - Kolínsko a Kouřimsko

16.03.2014 12:23

Pravěk Kolínska

  Rovnou říkám, že tohle se dá jen sehnat. Za peníze. Jistě, je to zastaralá kniha, ovšem autor svým přínosem a poselstvím, němci ho zabili za protektorátu, je přímou výzvou každému, kdo je striktně nálezově orientován. S hlubokou úctou: k panu Františku Dvořákovi: Pravěk Kolínska.

.

. ..

  Byla to doba výkopů. Byla to doba, kdy se vášeň a čest nechala srovnávat do jedné roviny masarykovského pohledu na svět. Tak, a ke knize, ono je snadné pořvávat,  chtěj po mě daně, nic jim nedám, problém je v daních, ne ve vzácnosti objevu historie.

  Ve spise najdete supr unikátní fotky starých nálezů. Kolínské muzeum udržuje památku lidství Františka Dvořáka stále živou. V knize, podívejte se na nakladatele, najdete jak rejtřík nálezových mást,  tak pěkné popisy, jak se musel arecheolog vypořádat se sedláky. Jistě, to chtěli za žito zlato, jinak by orali, orali, orali.

.

  Celá řada lokalit je nyní pod zástavbou. Je to vynikající kniha, tak ji asi posudíte v souvislostech, pokud hodláte být člověk. Společensky odpovědní. A nezapomeňte. Na Františka Dvořáka. Padl - byl zastřelen v odboji - ve válce.

Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA