Závěrečná doba Rakousko-Uherska jako císařství

24.03.2014 21:31

Numismatika od  1792 do 1918

  Pro zájemce o mince patří alespoň povrchní znalost tohoto období k tématu, kterému se se nikdo nemůže vyhnout. Pokud hledáte ztracené mince na polích, tak právě tyhle většinou patří k nálezům, se kterými se setkáte. Říkám, že většinou patří, ne že se s nimi většinou setkáte.

  Velmi dobrou představu o tom, co se tehdy razilo poskytují věhlasné katalogy Novotný. Najdete v nich třeba v katalogu věnovaném Františku Josefu I oblíbené a často prezentované stříbrné koruny, leč osobně se domnívám, že se může stát, že ji roky nenajdete, a zase budou roky, kdy budete mít štěstí a najdete jich víc. Prostě, není to jen o náhodě a hledání, ale tyhle mince bylo třeba i umět ztratit.  

.

  Mezi mincemi,které by alespoň pro základní přehled neměly v mincičkářských sbírkách chybět, jsou 5 ti krejcary Ferdinanda V. To byl panovník, který sice České země moc nemusel, ale mince měl hezké. Pořád ještě takřka tradiční, předrevoluční. Zase malá pozoruhodnost, nevím proč, ale řada 5ti krejcarů sloužila následně jako knoflíky. Asi móda, nebo co.

.

  Pro období Františka I je třeba říct, že doba jeho vlády byla hodně dynamická. Byla to doba válek s Napoleonem, a také doba, kdy v jejich důsledku skončil měnový konvent různých německy mluvicích zemí, který trval zhruba 200 let, a provázel unikátně celé tolarové období. Něco jako trošku eurozóna tehdejška. Zpátky do historie. Takže ale i později, po roce 1811,  naleznete krejcarovou měnu podobných nominálů jako byly desetikrejcary a dvacetikrejcary, jak na rakouské straně, tak třeba původem z Bavorska, ale to už není ono. Sběratelsky to je ale nemírně zajímavé období, to bezesporu.

.

  Dnešní čtvrtou ukázkou dost dobrých katalogů jsou rakouské císařské mince: Die Münzen des Kaisertums Österreich 1806 - 1918 od autora Winfrieda Frühwalda. Uvnitř najdete vedle ukázek skutečných top stavů mincí, v hledačské praxi na poli nedosažitelných, stejně tak nedosažitelné unikáty ražeb z dob revolučních a také ražeb pro okupovaná území. Opět si dovolím subjektivní repliku. Spíš než najdu někde na poli za barákem tu víc jak desetidekovou benátskou 4 unci, tak pravděpodobnějc potkám u nás Na Růžku Muldera a Scullyovou. 

.

.

Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA