Credo

Audio odezva v režimu Auto a Multi v regulaci

Test a záznamy audiodezvy detektoru kovu Nexus Credo v nastavení all metal, multitón v rozsahu tónového rozpětí na druhé hodině, s rychlostí obnovy MID, tedy na střední úrovni. Cíle jsou stejné jako pro ostatní modely řady Credo. Krátké informace jako obvykle v popisech stop. Doporučujeme porovnat si v uchu audia v různém nastavení detektorů Nexus Credo. 

Popis cílů pro audiodezvy Nexus Credo je zde: Cíle 

Audio Credo v diskriminaci

Nastavení odpovědi Nexus Credo v jednotónu

17.11.2013 09:02
I u Creda můžete udělat to, že si necháte nastavenoou tónově neupravenou odpověď. Výhoda jednotónu je ve vyklidnění odpovědi s tichým odmítáním diskriminovaných cílů. To zkušení a technicky zdatní hledači ocení při potřebě dostat se na cíl v případě, že je třeba vymačkat z detektoru separačně všechno co je možné. Záleží, v tom případě, na vlastnostech cívky a jejím sladění s detektorem. Rychlost obnovy MId, tedy střední, diskriminace alá habán na deseti hodinách. Treshold auto.